O PROJEKTE

Vznik projektu Nfos inicializovalo prázdne miesto na československom spravodajskom priestore. Názov tejto stránky, respektíve projektu je „news from other sources“. To znamená, správy (novinky) z iných zdrojov. Iné zdroje na ktoré naráža názov, budú prevažne štátne tlačové agentúry jednotlivých krajín. Tieto tlačové agentúry sú v mainstreame využívané len okrajovo a zároveň to zabezpečí určitý stupeň serióznosti.

Články, ktoré budú vychádzať na tomto portály, sa budú snažiť držať objektivity a vyhýbať sa jednostrannému informovaniu. Vzhľadom na to, že aktuálne je to na jednej osobe, tak zo začiatku bude vychádzať jeden článok denne a témy článkov budú rôznorodé. Ak by si táto stránka našla časom svojich pravidelných čitateľov a medzi nimi by sa našlo pár ľudí, čo by mali záujem písať články či už pravidelne alebo len občasne (externe), sú viac než vítaný. Témy, názory, krajiny, udalosti, výber by bol len na nich, či už v českom alebo slovenskom jazyku.

Na záver by som rád uviedol, že celá táto stránka beží na wordpresse. Bola navrhnutá vo voľnom čase a dizajnovo orientovaná zatiaľ na jeden, prípadne dva články denne. Ak by vám dizajn nevyhovoval alebo ak by niečo korektne nezobrazovalo, stačí napísať či už popod článok, alebo na oficiálny kontakt. Keďže československý priestor je v podstate už presýtený spravodajstvom a ľudia nemajú čas, a chuť na ďalšie správy, tak budem vďačný za každý jeden názor, aj kritiku.

PODMIENKY POUŽÍVANIA MATERIÁLOV

Čiastočné alebo úplné používanie textových/fotografických/videomateriálov, vystavených na webovej stránke https://gloinfo.net/sk/nfos/ (ďalej web), na ktoré má autorské práva gloinfo.net (doprevádzaných značkou © gloinfo.net), je povolené len v prípade odkazu a/alebo v prípade priameho pre vyhľadávacie systémy otvoreného hyperodkazu na bezprostrednú adresu materiálu na webe a tiež s uvedením mena autora príslušného materiálu. Pre používanie materiálov sú neprípustné akékoľvek zmeny, ktoré by skresľovali obsah materiálov.
Toto povolenie môže nfos.eu kedykoľvek zmeniť jednostranne bez akéhokoľvek špeciálneho vyrozumenia. Revidované znenie daného povolenia nadobúda platnosť od okamžiku jeho vystavenia na adrese https://gloinfo.net/sk/nfos/podmienky-pouzivania-materialov/

KONTAKT

redakcia: redakcia@gloinfo.net

support (technická podpora): pmd1980@fastmail.sk

ODKAZY

Odkazy na zdroje, z ktorých sú najčastejšie čerpané informácie, prípadne obrazový a zvukový materiál.