PODMIENKY POUŽÍVANIA MATERIÁLOV

Čiastočné alebo úplné používanie textových/fotografických/videomateriálov, vystavených na webovej stránke https://gloinfo.net/sk/nfos/ (ďalej web), na ktoré má autorské práva https://gloinfo.net/sk/nfos/ (doprevádzaných značkou © gloinfo.net), je povolené len v prípade odkazu a/alebo v prípade priameho pre vyhľadávacie systémy otvoreného hyperodkazu na bezprostrednú adresu materiálu na webe a tiež s uvedením mena autora príslušného materiálu. Pre používanie materiálov sú neprípustné akékoľvek zmeny, ktoré by skresľovali obsah materiálov.
Toto povolenie môže nfos.eu kedykoľvek zmeniť jednostranne bez akéhokoľvek špeciálneho vyrozumenia. Revidované znenie daného povolenia nadobúda platnosť od okamžiku jeho vystavenia na adrese https://gloinfo.net/sk/nfos/podmienky-pouzivania-materialov/